Bugetul consultanței


  • Cât de mare trebuie să fie bugetul consultanței de management?

Bugetul consultanței produce efecte în numărul proiectelor, complexitatea acestora și viteza de aplicare. Răspunsul la întrebare este, deci: atât de mare încât să acopere numărul și complexitatea proiectelor dorite, dar și să susțină ritmul de implementare dorit.

  • Onorariul pe consultant trebuie să depășească salariile angajaților mei?

Comparația nu își are temeiul comparând ”merele cu perele”. Dar, dacă este să ne referim la comparația a două numere naturale asociate a două onorarii, dintr-o statistică generală putem spune că, onorariile nete ale consultanților sunt cu 3-5X mai mari, ca ordine de mărime, față de linia de management pe care au competențe de consultanță. Am enunțat acestă informație, ne publică, pentru ca fiecare potențial client să își facă o estimare implicită a costurilor de suport pe domeniul în care are nevoie de suport. Cât privește costurile noastre cu experții, am găsit în media națională o analiză dusă până la un punct cu referințe în acest sens.

  • Onorariile mai mari obținute de consultanți îmi pot demotiva propriii angajați?

Onorariile firmei de consultanță și câștigurile nete ale consultanților sunt strict confidențiale. Nepăstrarea confidențialității acestor informații pot atrage după sine stoparea contractului de consultanță, eventual achitarea unor daune părții afectată de nerespectarea confidențialității. Implicit răspunsul la întrebare: Nu se impune.

  • Cât la % din profitul net al companiei ar fi ideal să fie alocat proiectelor de dezvoltare?

Nu există o regulă în această privință. Noi am avut clienți care, pentru o perioadă determinată de timp, au alocat un procent cu două cifre din profitul net al firmei (de obicei firmele mici-medii care, la mulți ani de la înființare, încă funcționau pe principiile managementului antreprenorial), dar și firme care au alocat un procent scris cu o cifra (de obicei companiile mari și multinaționalele) pentru proiecte punctuale și pe zone limitate din companie (departamente, mediu sau top management).

  • Este normală încercarea de negociere a uni contract de consultanță cu plata onorariului după rezultate?

Rezultatele consultanței nu depind exclusiv de prestația firmei care efectuează/prestează consultanța. Acestea sunt o rezultantă a mai multor factori: calitatea proiectelor realizate, gradul de implicare în implementarea proiectelor de către firma aflată în consultanță, viteza de implementare, capacitatea firmei aflată în consultanță de a integra sisteme noi.

Răspuns scurt: nu este normal.

Opinia noastră este că, o firmă de consultanță care acceptă un astfel de onorariu, intră într-un mod de asumare improprie, implicit socotim că nici nu are capacitatea de a crea și integra sisteme profesionale.

  • Este normal să încerc să negociez un contract de consultanță cu plata unei părți a onorariului în funcție de rezultate?

Această încercare este normală, dar în măsura în care rezultatele depind de calitatea proiectelor și de prestația operativă a firmei de consultanță și în măsura în care există un istoric de colaborare, astfel încât firma de consultanță să poată aproxima rezonabil timpul și resursele alocate. Adăugăm că, în acest caz, firma de consultanță își va lua măsurile necesare pentru ca implementările să se realizeze în ritmul previzionat și acceptat de ambele părți. Din experiența noastră, chiar dacă acest mod de plată poate să pară securizant pentru investiția în consultanță, având în vedere necesitatea respectării unor termene previzionate, poate să pună presiune prea mare pe compania aflată în consultanță.