Producție


Într-o economie postdecembristă în care comerțul și serviciile au adus profiturile cele mai mari, într-o economie în care fostele capacități de producție au fost distruse, vom vorbi în secțiunea noastră despre un dimensiune nouă a producției. Noi salutăm această reorientare pe care, oricum, o consideram previzibilă.
Și cum legea lui Murphy: ”Domeniu nou, greșeli noi” nu s-a ascuns, vom aborda în secțiunea tematică o gamă largă de scăpări pe care companiile de producție le-au dus mulți ani, dar și modul în care le-am identificat, sistemele pe care le-am implementat.
Mai dorim să Spunem în preambul doar atât: Dinamica în domeniu din secolul XXI face ca toate principiile de măsurare, organizare a producției și stabilirea unor metode eficiente de interrelaționare cu furnizorii și beneficiarii sunt componente fără de care este imposibil de rulat pe termen lung o afacere de producție. Dacă în secolul XX au existat fabrici care zeci de ani au avut aceeași furnizori de materiale, au produs aceeași gamă de produse, au avut aproape aceeași beneficiari, în secolul XXI există afaceri de producție care apar, cresc și se sting într-un deceniu.