Management


Consultanța în management asigură, prin această expertiză a noastră, segmentul principal al serviciilor nostre. Toate celelalte expertize enunțate sunt extensii de suport pe care noi le utilizăm funcție de tipul proiectului pe care lucrăm. Experiența îndelungată în managementul operativ, în business development, apoi în top management, ne-au conturat crezuri, ne-au structurat o bază de principii după care dezvoltăm propriile sisteme.
După o lungă perioadă care a transformat în rutină economia planificată și a anihilat cele mai primare reflexe de proprietate, pare explicabilă incapacitatea firmelor românești de a avea o abordare corectă a managementului. Am început acest capitol pentru că, la aproape 30 de ani de la schimbarea regimului politic în România, mai găsim firme în care managementul este o necunoscută.
Ne bazăm analiza pe faptul că, la momentul la care scriem acestea, încă există firme în România, în care managementul înseamnă: cum să găsim resurse pe care să le consumăm irațional pentru un profit imediat, fie resursă materială, fie umană, apoi tot noi să ne lamentăm că resursele nu au fost suficiente să acopere necesităților (ex. companiile multinaționale), cum să rezistăm în piață păcălind clientul din aval cât mai mult timp, cum să construim cât mai ieftin și cât mai prost în costuri minime și profit maxim (ex. dezvoltatorii imobiliari), cum să facem cât mai mult profit și să ne capitalizăm cât mai puțin (ex. companiile românești de servicii), lista ar putea continua, dar ne oprim aici lăsându-vă curiozitatea de a parcurge câteva exemple pe care noi le avem dezvoltate în secțiunea tematică
Consultanța managerială oferă clienților noștri suport cu o consistentă componentă morală, se bazează pe principii puternice, are o bogată latură inovativă și asigură firmelor o dezvoltare stabilă. Credem că doar utilizând tehnici și mijloace consacrate o companie poate să se dezvolte durabil.
Tot în caseta tematică veți găsi studii de caz izvorâte din experiența noastră de lucru care se vor referi la implementări de soluții de time management, inducții de sisteme în echipele de management, consultanță strategică și business coaching.